Panattoni zapowiada nową inwestycję magazynowo-produkcyjną na terenie Gliwic

Firma Panattoni jest gotowa do przystąpienia do realizacji kolejnej ważnej inwestycji na terenie miasta Gliwice. Wizją firmy jest stworzenie kompleksu budynków o charakterze magazynowym, produkcyjnym i usługowym, który miałby swoje miejsce na obszarach pól znajdujących się pomiędzy ulicami Knurowską, Rybnicką i Gronową w dzielnicy Bojków.

Proces urzędowy został rozpoczęty pod koniec grudnia poprzez złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Obszar, którego dotyczy plan, to zestaw działek o kształcie zbliżonym do prostokąta. Zgodnie z danymi opublikowanymi na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, firma Panattoni planuje powstanie czterech obiektów. Są to trzy hale oznaczone literami „A”, „B”, „C” o funkcjach magazynowych, produkcyjnych i usługowych oraz hala „D” mająca pełnić rolę magazynowo-usługową z dodatkowym zapleczem technicznym. Oczywiście, w ramach wniosku uwzględniono także aspekty takie jak drogi dojazdowe, dojścia, miejsca parkingowe, konstrukcje oporowe, wiaty rowerowe, utwardzone miejsce na segregację odpadów, zbiornik retencyjny (rurowy), portiernia oraz pomieszczenia dla obsługi technicznej wraz ze zbiornikiem przeciwpożarowym.

Kontekstem dla planowanej inwestycji są działki o numerach od 1399 do 1411 w obrębie Bojków, które znajdują się pomiędzy ulicami Knurowską, Rybnicką i Gronową, niemalże na granicy z Knurowem. Obecnie inwestor został wezwany do dopełnienia formalności związanych z wnioskiem.

Dodaj komentarz