Przebudowa i ochrona terenów Kąpieliska Leśnego: nowy plan zagospodarowania przestrzennego

Kąpielisko Leśne zlokalizowane przy ulicy Toszeckiej w niedługim czasie będzie pokryte nowym planem zagospodarowania przestrzennego. Celem tego projektu jest nie tylko modernizacja infrastruktury technicznej obiektu, ale również zahamowanie rozbudowy usługowej na obszarach otaczających kompleks.

Proces zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rozpoczął się ponad rok temu, dokładnie w listopadzie 2022 roku. Obecnie, prace nad projektem doszły do etapu konsultacji społecznych. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje do 12 stycznia, a wszelkie szczegółowe informacje dotyczące tego procesu są dostępne online.

„Nowa wersja miejscowego planu zapewni możliwość unowocześnienia układu technicznego oraz infrastruktury Kąpieliska Leśnego, co pozwoli na dostosowanie jej do aktualnych standardów prawnych i technologicznych” – wyjaśnia Łukasz Oryszczak, rzecznik prasowy prezydenta Gliwic. „Po procesie oczyszczania, wody powstające na terenie kąpieliska, takie jak ścieki, woda opadowa czy roztopowa, będą mogły być odpowiednio zmagazynowane, wykorzystane lub odprowadzone do kanalizacji sanitarnej lub urządzeń wodnych, zgodnie z obecnymi wymogami ustawy Prawo wodne i innych przepisów dotyczących ochrony środowiska” – dodaje.

Rezygnacja z rozbudowy usługowej na terenach otaczających Kąpielisko Leśne ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców. W chwili obecnej, obszar ten jest przeznaczony głównie pod działalność usługową.

„W ramach nowego planu, na miejsce tych obszarów, które obecnie są przeznaczone pod zabudowę, wprowadzimy tereny zieleni wysokiej jakości. Pozwoli to na utrzymanie charakteru leśnego otoczenia obiektu, eliminując jednocześnie możliwość jego zabudowy i przekształcenia” – podsumowuje Łukasz Oryszczak.

Dodaj komentarz