Przeobrażenie przestrzeni publicznych Gliwic w ramach Inicjatywy Lokalnej

Aktualizacje i ulepszenia przestrzeni publicznych, działające na korzyść społeczności lokalnej, to rezultat skutecznej kooperacji między mieszkańcami a władzami Gliwic pod egidą Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej (GIL). Przykładem tego jest odnowienie placu zabaw na ulicy Szarych Szeregów w dzielnicy Trynek. Po remoncie plac oferuje nowoczesne urządzenia do zabawy, takie jak ślizgawki, huśtawki czy bujaki, dla najmłodszych mieszkańców.

W ramach renowacji placu zabaw na Szarych Szeregów wykonano m.in. nową nawierzchnię zapewniającą bezpieczeństwo dzieciom, prace brukarskie, zamontowano stojaki rowerowe oraz ławki. Poprawiono też stan istniejących już wcześniej elementów wyposażenia placu. Wprowadzono także nowe ogrodzenie z dwoma bramkami oraz zadbaną zieleniec poprzez nasadzenie drzew i krzewów. Całość inwestycji wyniosła ponad 213 tys. zł, z czego wkład miejski to prawie 90 tys. zł, a reszta to wkład mieszkańców, obejmujący zarówno wkład finansowy jak i pracę społeczną czy świadczenia rzeczowe.

Kolejne działania GIL przyniosły powstanie kameralnego miniskweru przy ulicy Kormoranów 7-13 w dzielnicy Sikornik. Jest to miejsce oferujące przestrzeń do odpoczynku, z pergolą, trzema ławkami oraz skalniakiem i nowo posadzonymi roślinami takimi jak wrzos, winobluszcz pięciolistkowy czy irga. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ponad 33 tys. zł, z czego ponad 24 tys. zł pochodziło z budżetu miasta, a pozostałe ok. 9 tys. zł stanowił wkład mieszkańców.

Gliwicka Inicjatywa Lokalna to skuteczny model współpracy pomiędzy miastem a jego mieszkańcami. Wnioskodawcy zgłaszają propozycje projektów poprawiających jakość życia w lokalnej społeczności, a następnie biorą aktywny udział w ich realizacji, podejmując się różnego rodzaju zobowiązań – od finansowych, przez prace społeczne po świadczenia rzeczowe. W ten sposób mogą liczyć na wsparcie ze strony partnerów takich jak organizacje pozarządowe, spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe.

Dodaj komentarz