Gliwice inwestują w modernizację systemu kanalizacji deszczowej: przygotowania na ekstremalne opady

Gliwice, kolejne miasto w Polsce, które dostrzega zagrożenie wynikające z gwałtownych opadów deszczu i lokalnych podtopień, prowadzi prace nad unowocześnieniem kanalizacji deszczowej. Działania te stanowią część projektu miejskiego „Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta”, finansowanego głównie przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Miasto Gliwice otrzymało specjalną dotację w wysokości około 4,63 miliona złotych od Funduszu Odporności GZM, która pokryła niemal całkowicie koszt projektu, szacowany na około 4,70 miliona złotych. W ramach projektu wykonano prace w czterech kluczowych obszarach.

Pierwszy z nich obejmował modernizację około 300 metrów kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Przyszowskiej i Sienkiewicza oraz na skrzyżowaniu ulic Orlickiego i Nadrzecznej. Drugi obszar zawierał podobne prace wzdłuż ulic Kujawskiej, Kościuszki, Kaszubskiej, Dekabrystów–Andersena, Czapli– Żurawiej, Kraszewskiego i Bardowskiego, gdzie zmodernizowano prawie 1,7 km infrastruktury za pomocą metody bezwykopowej.

Trzeci obszar projektu dotyczył przebudowy 166 metrów kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Sikorskiego, gdzie dodano dwie nowe studnie odpływowe i odtworzono nawierzchnię drogi. W ostatnim, czwartym obszarze, wzdłuż ulicy Dubois wykonano około 147 metrów drenażu i następnie odtworzono jezdnię oraz chodnik.

Z kolei wokół ulicy Pszczyńskiej od czerwca trwają realizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prace nad przebudową, budową i remontem istniejących odcinków sieci kanalizacji deszczowej. Działania te mają na celu minimalizację zagrożenia lokalnymi podtopieniami podczas intensywnych opadów deszczu. Prace są planowane na okres maksymalnie dwóch lat i kosztowane są na sumę blisko 47,8 miliona złotych brutto.

Warto również zauważyć, że Gliwice korzystają z funduszy unijnych, dzięki którym udało się zrealizować projekt związany z inteligentnym zarządzaniem deszczówką. Projekt ten obejmował digitalizację dokumentacji dotyczącej systemu odwodnienia, określenie powierzchni zlewni wód oraz instalację systemów pomiarowych i monitoringu, które pozwalają na kontrolę wysokości opadów i poziomu wód na dopływach do rzeki Kłodnicy.

Dodaj komentarz