Petycja o poprawę bezpieczeństwa na ulicy Zwycięstwa złożona w Urzędzie Miejskim Gliwice

2 października, do Urzędu Miejskiego w Gliwicach trafiła petycja złożona drogą elektroniczną. Dokument zawiera apele o wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ulicy Zwycięstwa. Celem tych działań ma być zwalczanie zachowań piratów drogowych, którzy poruszają się tą ulicą, co budzi niepokój mieszkańców.

Złożona petycja wskazuje na problem związany z możliwością rozwijania dużej prędkości na odcinku od ulicy Dolnych Wałów aż do skrzyżowania ulic Zwycięstwa i Wyszyńskiego. Kierowcy lekceważący przepisy, przekraczający dozwoloną prędkość stanowią poważne zagrożenie dla pieszych oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. Niebezpieczna jazda tych kierowców zakłóca spokój lokalnej społeczności, powodując hałas, szczególnie podczas godzin wieczornych, nocnych i weekendów.

Petycjonujący domagają się ograniczenia możliwości rozwijania dużej prędkości przez kierowców na ulicy Zwycięstwa. Sugerowane są m.in. progi zwalniające, które by wymusiły wolniejszą jazdę i przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i spokoju w okolicy.

Dodaj komentarz