Mieszkaniec apeluje o wprowadzenie progów zwalniających na ul. Zwycięstwa w Gliwicach

Coraz więcej progów zwalniających pojawia się na gliwickich drogach. Niektórzy mieszkańcy chcą, aby takie urządzenia pojawiły się także na centralnej arterii miasta – ul. Zwycięstwa. Jedno z takich postulatów dotarło niedawno do miejscowego urzędu miejskiego.

2 października do władz miasta trafiła petycja od mieszkańca, który domagał się zmiany układu drogowego na ul. Zwycięstwa. Celem tych zmian miało być przeciwdziałanie niebezpiecznym praktykom kierowców, uznanych za piratów drogowych. Autor tego dokumentu wskazał, że problem polega na tym, że kierowcy mogą rozwijać zbyt dużą prędkość na odcinku od ulicy Dolnych Wałów do skrzyżowania ulic Zwycięstwa i Wyszyńskiego. Twierdził również, że ci, którzy ignorują przepisy ruchu drogowego i przekraczają dozwoloną prędkość, stanowią zagrożenie dla pieszych oraz innych użytkowników drogi, a także zakłócają spokój mieszkańców okolicznych domów. Problem ten jest szczególnie widoczny wieczorami oraz w czasie weekendów.

W swojej petycji, mieszkaniec zaproponował m.in. zamontowanie progów zwalniających na ul. Zwycięstwa. Sprawa toczyła się pod nadzorem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta. Okazało się jednak, że Rada Miasta nie ma jurysdykcji do rozpatrzenia takiego rodzaju wniosku. Zgodnie z przepisami prawnymi, zarządcą określonych dróg, w tym ul. Zwycięstwa, jest bowiem prezydent miasta. Wobec tego, petycja ta została skierowana dalej – do prezydenta Adama Neumanna.

Dodaj komentarz