Zmiany w prawie drogowym: kasowanie punktów karnych i nowe limity

Od 17 września 2023 roku, zasady dotyczące punktów karnych ulegają pewnym modyfikacjom. Pierwsza ze zmian dotyczy okresu, po jakim punkty karne znikają – teraz następuje to po upływie roku od daty zapłacenia mandatu. Druga istotna zmiana polega na tym, że Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD) ponownie podejmują inicjatywę organizacji kursów, które umożliwiają redukcję sześciu najstarszych punktów karnych. Kierowcy, którzy popełnili wykroczenia drogowe i zostali ukarani punktami karnymi, mają możliwość samodzielnego pokrycia kosztów takiego szkolenia. Efektem uczestnictwa w nim jest obniżenie salda punktów karnych o sześć.

Warto jednak pamiętać, że liczba punktów odjętych dzięki szkoleniu nie może przekroczyć liczby tych, które kierowca zebrał za naruszenia prawa drogowego przed rozpoczęciem tego kursu. Ta reguła nie dotyczy jednak wszystkich użytkowników dróg. Młodzi kierowcy, czyli ci, którzy otrzymali prawo jazdy po raz pierwszy nie więcej niż rok temu, nie mają możliwości skorzystania z takiego szkolenia. Dodatkowo, jeśli taki „młody” kierowca przekroczy limit 20 punktów karnych, zostaje mu odebrane prawo do kierowania pojazdami silnikowymi. Wówczas musi on rozpocząć proces od nowa – przejść przez szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdać państwowy egzamin na prawo jazdy.

Podsumowując dla pełnej jasności, limity punktów karnych prezentują się następująco:

– 20 punktów karnych – dla kierowców, którzy otrzymali prawo jazdy mniej niż rok temu,
– 24 punkty karne – dla pozostałych kierowców.

Oferowane przez WORD szkolenie ma postać ośmiogodzinnego kursu teoretycznego i praktycznego. Jego program obejmuje takie elementy jak: przepisy i zasady ruchu drogowego, przyczyny i skutki wypadków drogowych w Polsce, prawne i społeczne konsekwencje tychże wypadków oraz metody zapobiegania im i psychologiczne aspekty prowadzenia pojazdu. Każdy z tych zagadnień jest omawiany przez dwie godziny lekcyjne, a wykładowcy mają do dyspozycji różne materiały dydaktyczne, takie jak prezentacje czy filmy. Uczestnicy szkolenia muszą także przejść praktyczne ćwiczenie polegające na awaryjnym hamowaniu przy prędkości między 30 a 50 km/h.

Zaznaczmy na koniec, że uczestnictwo w szkoleniu nie przynosi korzyści osobom, które dopuściły się naruszeń przepisów ruchu drogowego i zebrali za to więcej niż 24 punkty karne jeszcze przed rozpoczęciem kursu. Ponadto, punktów nie straci osoba, która otrzymała grzywnę w formie mandatu karnego, ale nie uregulowała jej do dnia przedstawienia zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Dodaj komentarz