Urząd Zaprasza do wyrażenia swojego zdania na temat Gliwickiego Programu Rewitalizacji!

6 listopada to dzień, kiedy rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały mającej na celu wyznaczenie terenów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji w Gliwicach. Takie konsultacje oferują mieszkańcom możliwość wyrażenia swojej opinii aż do końca miesiąca – 28 listopada. Zdecydowanie zachęcamy do udziału w tych konsultacjach nie tylko mieszkańców Gliwic, ale także przedsiębiorców, reprezentantów organizacji społecznych, grup nieformalnych i wszystkich tych, którzy są zainteresowani procesem rewitalizacji w naszym mieście. Liczymy na Waszą aktywność!

Pragniemy przypomnieć, że Gminny Program Rewitalizacji, który jest tworzony w Gliwicach, to dokument o dużym znaczeniu dla miasta, którego celem jest wprowadzenie zmian poprawiających jakość życia w obszarach wymagających szczególnej uwagi i interwencji.

Dodaj komentarz