Nowe przepisy dotyczące punktów karnych dla kierowców 2023

Od dnia 17 września 2023 roku, wszyscy posiadacze prawa jazdy, którzy otrzymali punkty karne, mogą skorzystać z możliwości ich redukcji poprzez uczestnictwo w specjalnym szkoleniu. Z dniem tego wspomnianego, wprowadzono zasadę, że punkty karne kasowane są automatycznie po upływie roku od dnia opłacenia odpowiedniego mandatu. Co więcej, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD) zainicjowały ponowne organizowanie kursów, które umożliwiają obniżenie liczby posiadanych punktów karnych o sześć.

Należy jednak zauważyć, że liczba punktów uzyskana po odbyciu szkolenia nie może przekroczyć sumy punktów przyznanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed przystąpieniem do kursu. Ta reguła nie jest jednak uniwersalna dla wszystkich kierowców.

Kierowcy, którzy zdobyli prawo jazdy po raz pierwszy i nie mają go jeszcze przez rok, nie mają możliwości skorzystania ze szkolenia. W przypadku tych „nowych” kierowców, maksymalna liczba punktów karnych wynosi 20. Jeżeli osoba ta zebrała więcej punktów, automatycznie traci prawo do kierowania pojazdami silnikowymi. W takiej sytuacji konieczne staje się ponowne przeszkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zdanie państwowego egzaminu na prawo jazdy.

Teraz więc, limit punktów karnych wynosi:
– 20 punktów – dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy mniej niż rok.
– 24 punkty – dla wszystkich innych kierowców.

Szkolenie, mające na celu redukcję punktów karnych, ma formę jednodniowego kursu składającego się z 8-godzinnego wykładu oraz praktyki. Program obejmuje takie tematy jak: przepisy i zasady ruchu drogowego, przyczyny i skutki wypadków drogowych w Polsce, prawne i społeczne konsekwencje wypadków drogowych oraz zapobieganie wypadkom i psychologia kierowania pojazdem. Na każdy temat przeznaczone są dwie godziny lekcyjne, podczas których wykładowca może korzystać z prezentacji oraz filmów.

Elementem szkolenia jest także praktyczne ćwiczenie polegające na awaryjnym hamowaniu przy prędkości od 30 do 50 km/h. Należy jednak pamiętać, że udział w szkoleniu nie powoduje zmniejszenia liczby punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, jeżeli suma punktów przekroczyła 24 przed jego rozpoczęciem. Ponadto, szkolenie nie obniży liczby punktów, za które nałożono karę grzywny mandatu karnego, jeżeli do dnia przedstawienia zaświadczenia o odbyciu szkolenia grzywna ta nie została uiszczona.

Dodaj komentarz