Drony w przestworzach Gliwic – nowa inicjatywa polskiej agencji żeglugi powietrznej

Od 16 października aż do końca tego miesiąca, mieszkańcy Gliwic będą mogli zaobserwować niecodzienny ruch w lokalnym niebie. Drony o rozmiarze około 30 centymetrów, sterowane przez profesjonalnych operatorów z firmy Enprom z Warszawy, będą nadlatywać nad miasto częściej niż dotychczas. Cała operacja odbywa się na zlecenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Zapewniając mieszkańców o bezpieczeństwie i prywatności, Damian Kasprzak, kierownik projektu w firmie Enprom, wyjaśnia, że drony nie będą rejestrować ani obrazu, ani dźwięku. Nie będą również zbierać danych osobowych ani żadnych innych informacji. Maszyny te poruszać się będą na wysokościach 45 i 80 metrów, dzięki czemu nie zakłócą spokoju mieszkańców. Wszelkie pytania lub wątpliwości można zgłaszać telefonicznie pod numerem 535-750-065 lub mailowo na adres [email protected].

Przeprowadzane obloty mają na celu dostarczenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej rzetelnych danych na temat jakości odbioru sygnałów nadawanych przez bezzałogowe statki powietrzne. Pozwoli to na skuteczniejsze wykrywanie ich obecności w przyszłości. Dane te zostaną użyte do stworzenia przestrzennej mapy terenu, co ma zaowocować bezpiecznym poruszaniem się urządzeń bezzałogowych nad Gliwicami i innymi gminami objętymi projektem unijnym.

Specjaliści z firmy Enprom zajmą się również pomiarem sygnałów wysyłanych przez drony, aby dokładnie określić ich położenie w przestrzeni. Dodatkowo, zidentyfikują oni obiekty przekraczające wysokość 25 metrów, takie jak budynki, maszty, słupy czy drzewa.

Projekt „Usługi cyfrowe dla Bezzałogowych Statków Powietrznych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz