Spadek liczby katolików w Polsce według najnowszych danych GUS

W świetle najświeższych raportów Głównego Urzędu Statystycznego, które objęły szeroki zakres danych, w tym przynależność narodowo-etniczną, język i wyznanie religijne, zauważalny jest wyraźny spadek liczby osób identyfikujących się jako katolicy. Spadek ten wynosi 16% na terenie całego kraju. W kontekście województwa śląskiego, różnice względem wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku są naprawdę widoczne.

Dane GUS-u opublikowane 28 września prezentowały wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021, który uwzględniał między innymi przynależność narodowo-etniczną oraz język. Zgodnie z tymi danymi, aż 600 tysięcy osób zidentyfikowało swoją przynależność narodową jako śląską.

Tymczasem z najnowszego Narodowego Spisu Powszechnego wynika, że katolikami (członkami Kościoła rzymskokatolickiego) uważa się tylko 71,30% badanych. To oznacza duży spadek w porównaniu do poprzedniego NSP z 2011 roku, kiedy to za katolików uważało się aż 87,58% badanych. Mówimy tutaj o zmniejszeniu o 16%, co odpowiada prawie 7 milionom osób.

Zwraca uwagę również fakt, że w najnowszym spisie aż 20% badanych odmówiło odpowiedzi na pytania dotyczące wyznania i przynależności do konkretnej wspólnoty religijnej. W porównaniu, dekadę wcześniej taką odpowiedź zaznaczyło tylko 7,10% ankietowanych.

Dodaj komentarz