Wprowadzenie kontraruchu dla rowerzystów na ulicach Gliwic

Jak wynika z informacji udzielonych przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, cykliści mogą spodziewać się wprowadzenia kontraruchu na wybranych odcinkach miasta, tam gdzie jest to technicznie możliwe i bezpieczne. Jest to kolejny krok w celu poprawy warunków dla użytkowników jednośladów.

Przede wszystkim, nowe rozwiązanie zostanie zastosowane na fragmencie ulicy Ligonia, począwszy od skrzyżowania z ulicą Daszyńskiego aż po budynek Szkoły Podstawowej nr 10. Oznacza to, że mimo jednokierunkowego charakteru tej ulicy, rowerzyści będą mieli prawo poruszania się w obie strony. Dodatkowo, kontraruch zostanie uruchomiony na drodze położonej za przystankiem autobusowym przy ulicy Jana Pawła II, w pobliżu kościoła katedralnego. Przewiduje się, że obie te zmiany wejdą w życie pod koniec następnego tygodnia.

Z myślą o bezpieczeństwie wszystkich uczestników ruchu drogowego, Zarząd Dróg Miejskich apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Informacje o możliwości poruszania się rowerzystów pod prąd będą przekazywane za pomocą specjalnych znaków drogowych – tabliczek z napisem „nie dotyczy rowerów”, a także piktogramów z obrazkiem roweru i strzałką wskazującą kierunek i tor ruchu.

W ciągu ostatnich lat, kontraruch dla cyklistów został już wprowadzony na kilku innych ulicach Gliwic, między innymi na Dzierżona, Świętokrzyskiej, Wrzosowej, Spacerowej, Plonowej oraz Parkowej.

Dodaj komentarz