Naukowcy z różnych krajów pracują nad projektem RoboCoop na Politechnice Śląskiej

Na terenie Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej od kilku miesięcy realizowany jest innowacyjny projekt edukacyjny pod nazwą RoboCoop. W jego ramach naukowcy z różnych krajów, w tym Turcji, Hiszpanii oraz Niemiec, łączą swoje siły i umiejętności. Kompleksowy charakter projektu sprawia, że niezbędna jest współpraca międzynarodowa. Ostatnie spotkanie partnerów biorących udział w projekcie miało miejsce w dniach 24-25 sierpnia w mieście Gliwice.

Projekt RoboCoop jest częścią większego programu finansowanego przez Unię Europejską – Erasmus+. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie kompleksowego programu edukacyjnego, który pozwoliłby na wykorzystanie w procesie nauki robota humanoidalnego Pepper. Robot ten ma stać się narzędziem wspomagającym edukację, a być może w przyszłości zrewolucjonizować sposób przekazywania wiedzy.

Również w sierpniu miało miejsce spotkanie wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt Robot Cooperation, które jest finansowane z europejskiego programu Erasmus+. W trakcie spotkania omawiane były dotychczasowe osiągnięcia oraz zaplanowane kroki na najbliższą przyszłość. Decyzje podjęte podczas zebrania były silnie uzależnione od wyników ankiety przeprowadzonej wiosną tego roku, która miała na celu zebranie informacji na temat oczekiwań wobec robota humanoidalnego.

Zaangażowanie uczestników spotkania nie ograniczało się tylko do pracy nad projektem. Zorganizowano także wycieczkę krajoznawczą po Gliwicach, podczas której uczestnicy mieli okazję podziwiać najważniejsze zabytki miasta oraz zwiedzić kampus Politechniki Śląskiej. Opiekę nad całym wydarzeniem sprawowała dr hab. inż. Magdalena Palacz z Politechniki Śląskiej.

Dodaj komentarz