Konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gliwicach

W piątek, 25 sierpnia, rozpocznie się proces konsultacji społecznych w Gliwicach. Konsultacje te będą skupione na projekcie uchwały, który ma na celu wyznaczenie obszarów zdegradowanych i poddanych rewitalizacji na terenie miasta. Władze miasta szczególnie zachęcają do udziału mieszkańców Gliwic, lokalnych przedsiębiorców oraz wszystkich tych, którzy są zainteresowani procesem odnawiania miejskiej przestrzeni.

Czas na zgłoszenie swoich propozycji i uwag w ramach konsultacji będzie mieć każda zainteresowana osoba aż do godziny 9:00 dnia 25 września. Proces ten ma swoje początki zaplanowane na 25 sierpnia i dotyczy planu uchwały mającej na celu identyfikację obszarów miejskich wymagających rewitalizacji.

Urząd Miejski w Gliwicach informuje, że uwagi można zgłaszać również osobiście, bezpośrednio w Biurze Rozwoju Miasta przy ulicy Jasnej 31A, podczas normalnych godzin pracy urzędu. Dodatkowo, spotkanie planowane jest na 19 września o godzinie 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Kościuszki 17.

Po zaakceptowaniu przez Radę Miasta, obszary wyznaczone do rewitalizacji zostaną poddane dalszym działaniom. Zgodnie z deklaracjami miasta, te działania będą realizowane przy szerokiej aktywności społecznej i posłużą do stworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Program ten będzie miał na celu wprowadzenie zmian korzystnych dla mieszkańców w wybranych obszarach miasta.

Władze Gliwic ponownie apelują o udział w konsultacjach do mieszkańców miasta, przedsiębiorców, reprezentantów organizacji społecznych, grup nieformalnych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych udziałem w procesie rewitalizacji miasta.

Dodaj komentarz