Egzamin na prawo jazdy: 10 pytań, które sprawiają najwięcej trudności.

Uprawnienia do kierowania pojazdami są obiektem pożądania dla wielu. Jazda samochodem i pełna niezależność w tym zakresie nie tylko ułatwiają i usprawniają przemieszczanie się, są także pożądane w wielu zawodach, w których jednym z podstawowych narzędzi pracy jest samochód. Jednak egzamin na prawo jazdy nie należy do najłatwiejszych. Zarówno umiejętności praktyczne są ważne, jak i znajomość teorii. Na jakie pułapki należy uważać podczas egzaminu na prawo jazdy? Jakie pytania sprawiają kandydatom na kierowców największe trudności?

Jak się prawidłowo przygotować do egzaminu?

Kluczem do sukcesu jest nauka jazdy. Gliwice zapewniają przyszłym kierowcom możliwość kształcenia się w profesjonalny sposób. Podczas nauki a później na egzaminie teoretycznym należy bardzo uważać na drobne pułapki. Czasami zdarza się, że pytanie wydaje się wręcz banalnie proste, a jednak – diabeł tkwi w szczegółach. Jedno słowo może sprawić, że odpowiedź nie jest już tak oczywista. Przedstawiamy dziesięć pytań, które często sprawiają trudność podczas egzaminu na prawo jazdy:

1. Czy podczas omijania pojazdów zaparkowanych wzdłuż drogi należy zachować szczególną ostrożność?

– Pierwsza odpowiedź, która się nasuwa, brzmi TAK. Jednak w przepisach ruchu drogowego istnieje rozróżnienie stopniujące ostrożność, jaką należy zachować podczas poruszania się samochodem. Omijanie pojazdów zaparkowanych jest niczym innym jak przejechaniem obok nieruchomych pojazdów stojących przy krawędzi drogi, zatem wymagane jest zachowanie ostrożności, ale szczególna ostrożność nie jest w tym przypadku nakazana przepisami. Oczywiście dla własnego bezpieczeństwa lepiej jest zawsze być skupionym na sytuacji na drodze.

2. Czy na drodze, która ma dwa pasy ruchu w jednym kierunku poza obszarem zabudowanym, dopuszczalne jest wyprzedzanie pojazdu silnikowego z prawej strony?

– Wyprzedzanie po prawej stronie poza obszarem zabudowanym jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy są co najmniej trzy pasy ruchu w jednym kierunku.

3. Jeśli jedziesz drogą z pierwszeństwem przejazdu, to czy podczas skręcania w lewo masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony?

– Zasada prawej strony nie działa w przypadku, gdy określona jest droga z pierwszeństwem. Wówczas zawsze pojazd poruszający się drogą podporządkowaną ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa.

4. Czy w miejscu oznaczonym jako strefa ruchu znakiem D-52 kierujący pojazdem mechanicznym ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu?

– Nie, ponieważ strefa ruchu nie oznacza strefy zamieszkanej. Pieszych i kierujących pojazdami obowiązują takie same przepisy jak na innych drogach.

5. Jeśli w obszarze zabudowanym przekroczysz prędkość o ponad 50 km/h, ale celem było ratowanie ludzkiego życia, to policja ma prawo zatrzymać prawo jazdy?

– Ratowanie ludzkiego życia ma zawsze priorytet. W świetle nowych przepisów za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym odbierane jest prawo jazdy, jednak sytuacje związane z zagrożeniem życia są wyłączone z tego przepisu.

6. Czy w sytuacji zdarzenia drogowego masz obowiązek podać dane właściciela pojazdu na żądanie innej osoby uczestniczącej w tym wypadku?

– Jeżeli nie jesteśmy właścicielami pojazdu, mamy obowiązek podać takie dane, jak również nasze dane personalne oraz informacje dotyczące ubezpieczenia OC.

7. Czy poza obszarem zabudowanym masz obowiązek umożliwić włączenie się do ruchu autobusowi opuszczającemu zatoczkę?

-Nie, obowiązek umożliwienia włączenia się do ruchu autobusu dotyczy tylko obszaru zabudowanego.

8. Jaka jest dopuszczalna maksymalna prędkość w obszarze oznaczonym znakiem D-42?

– Znak D-42 informuje o obszarze zabudowanym. Maksymalna prędkość dla samochodu osobowego to 60 km/h. Odwołaniem ograniczenia jest znak D-43.

9. Jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość poza obszarem zabudowanym?

– Maksymalna dopuszczalna prędkość poza obszarem zabudowanym to 90 km/h, z wyłączeniem dróg posiadających kategorię drogi ekspresowej dwujezdniowej, gdzie maksymalna prędkość to 110 km/h.

10. Czy sygnalizator S-3 znajdujący się na Twoim pasie ruchu umożliwia wykonanie manewru zawracania?

– Nie, ponieważ jest to sygnalizator umożliwiający zakręt w prawo z wyłączeniem możliwości zawracania. Taka możliwość daje S-3f oraz przeznaczony wyłączeni dla kierowców chcących wykonać ten manewr S-3g.

Najtrudniejsze zazwyczaj są te pytania, które wymagają skupienia się na szczegółach. Podczas egzaminu zwracaj uwagę na sformułowanie pytań, gdyż każde słowo ma znaczenie. Koncentracja jest ogromnym wsparciem dla wiedzy. Życzymy powodzenia i wielu szczęśliwie przejechanych kilometrów.

Dodaj komentarz