Wzrost cen biletów autobusowych – gdzie?

W związku ze spadkiem dochodów pochodzących ze sprzedaży biletów autobusowych o około 100 mln złotych znacznie pogorszyła się sytuacja organizatorów transportu publicznego. Problem nie ominął też Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w której komunikacja miejska organizowana jest przez Zarząd Transportu Metropolitalnego. W związku z tym projekt dotyczący zmian taryfy i cen biletów został przekazany do konsultacji ze związkami zawodowymi.

Podwyżka cen biletów to niełatwa, lecz konieczna decyzja

Jak twierdzi Kamila Rożnowska, rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, już we wrześniu zasygnalizowano, że podwyżki cen będą konieczne. Związane było to z ogromnymi startami spowodowanymi pandemią koronawirusa. Kwestie dotyczące wysokości tych podwyżek były jednak odraczane aż do ostatniego możliwego momentu. Powodem tego była chęć oparcia tej decyzji o jak najrzetelniejsze dane, które zobrazują rzeczywiste możliwości finansowe.

Budżety miast i gmin głównym źródłem finansowania transportu publicznego na terenie Metropolii 

Jak informuje Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy ZTM, na naszym obszarze wpływy z biletów pokrywają około 30% kosztów funkcjonowania transportu publicznego. Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa sprawiły, że pokrycie tych kosztów spadło już do 20%, a więc różnice te ciągle się powiększają. Jak mówi, obecnie do każdego biletu jednorazowego w cenie 3,60 zł, należy dopłacać aż około 8 zł.

Najważniejsze założenia taryfowe

Planuje się, by średnia podwyżka cen wszystkich biletów ZTM wyniosła około 12%. Średni wzrost cen biletów długookresowych oraz wieloprzejazdowych ma nie przekroczyć 11%. Warto zaznaczyć, że dla biletu „Miasto 30” wyniesie on zaledwie 6%. Na czas pandemii ma zostać wprowadzony specjalny bilet – „Sieć 180”. Ma on być w bardzo atrakcyjnej cenie (550 zł). Miesięczny koszt takiego biletu wyniesie 92 zł i pozwoli oszczędzić nawet 400 zł w półrocznej perspektywie. Będzie on dostępny w sprzedaży do grudnia 2021 roku i nie będzie podlegał zwrotowi. Poza tym zostaną wprowadzone nowe bilety długookresowe na dwa miasta. Ich nazwy to „2 Miasta 30” oraz „2 Miasta 90”. Bilety elektroniczne będą w niższej cenie niż papierowe.

Dodaj komentarz