Gliwice mają się czym pochwalić

W Gliwicach już 7 lat temu powstał Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Od niedawna posiada on nowego przewodniczącego, rolę tę objął Mateusz Śpiewok. Pełni on jednocześnie rolę zastępcy prezydenta miasta. Przewodniczący nie krył radości oraz poruszenia z takiej decyzji. Zdaje on sobie sprawę, że musi się wykazać i udowodnić wszystkim, którzy na niego wskazali, że podjęli dobrą decyzję. Informuje on, że pragnie kontynuować wszystkie działania, które odbywały się w sferze podziału środków w subregionie. Oprócz tego planuje podjąć się jeszcze większej ilości projektów. Będą one brały pod uwagę partnerstwo, współpracę oraz sprawiedliwość.

Omawiany Związek Gmin i Powiatów obejmuje swoim zasięgiem aż 81 jednostek, które wchodzą w skład 5 podregionów. Chodzi o region bytomski, gliwicki, katowicki, sosnowski oraz tyski. Podstawowa rola związku to uzyskiwanie oraz rozporządzanie środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Ich odbiorcą jest samorząd Subregionu Centralnego. Mowa o znacznych kwotach, które wynoszą kilka miliardów złotych.

Wśród zadań związku wymienia się koordynację wspólnych działań oraz projektów finansowych. Umożliwia to wspieranie rozwoju gospodarczego, kulturowego oraz innowacyjność i konkurencyjność firm pracujących na tym obszarze. To największy związek jaki funkcjonuje w Polsce i chodzi zarówno o jego wielkość, jak i ilość przyznawanych pieniędzy.

Dotychczasowe projekty dotyczą zwiększenia potencjału inwestycyjnego na obszarach typu browngield, a także wsparcia pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Skupiono się na transporcie publicznym i zwiększaniu unieszkodliwiania odpadów, a także ochronie zasobów naturalnych.

Dodaj komentarz