Miasto Gliwice inwestuje w rozwój i modernizację oświaty: Szkoła Podstawowa nr 3 i przedszkole w Ostropie na celowniku zmian

Tworzenie atrakcyjnych i odpowiednich warunków do nauki oraz zabawy dla dzieci i młodzieży to obowiązek, który miasto Gliwice traktuje priorytetowo. W związku z tym, różne placówki oświatowe w mieście poddawane są procesowi przebudowy i modernizacji, aby sprostać aktualnym i rosnącym potrzebom uczniów. Jednym z takich obiektów jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka, która znajduje się w dzielnicy Ostropa.

Planowana inwestycja w Szkole Podstawowej nr 3 jest już na etapie finalizowania przygotowań. Trwa ostatnia faza procedury przetargowej, której celem jest wyłonienie wykonawcy prac remontowych. Jeżeli nie spotkamy się z nieoczekiwanymi komplikacjami, prace mają szansę rozpocząć się jeszcze tej jesieni, a ich planowane zakończenie przewidziane jest na koniec kwietnia 2026 roku.

Planowane prace modernizacyjne przyniosą placówce zwiększenie powierzchni użytkowej o prawie 2 tysiące metrów kwadratowych. Powiększenie to jest możliwe dzięki budowie nowego segmentu przedszkolnego, który zostanie połączony z budynkiem szkoły poprzez łącznik na poziomie pierwszego i drugiego piętra. Dzięki temu powstanie miejsce dla 4 nowych oddziałów przedszkolnych, co da łącznie 6 oddziałów – po trzy na każdym piętrze. Dodatkowo, przedszkole zostanie wyposażone w salę integracji ruchowej, salę zajęć ruchowych z zapleczem, trzy gabinety do pracy indywidualnej z dziećmi, pomieszczenia biurowe i socjalne, kuchnię, zespół szatni oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie szkoła zyska na funkcjonalności dzięki rozbudowanej kuchni i większej stołówce. W budynku znajdą się też trzy nowe sale dydaktyczne, dwie pracownie – fizyczna i chemiczna, trzy pomieszczenia biurowe oraz szatnia. Ponadto biblioteka zyska nowy, lepszy wygląd a także zostaną stworzone toalety i winda dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz