Planowany remont wiaduktu na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego – oczekiwane utrudnienia dla kierowców

Zaplanowany na wtorek, 11 czerwca, rozpoczęcie prac remontowych na wiadukcie nad szlakiem kolejowym PKP, zlokalizowanym przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego, będzie źródłem potencjalnych utrudnień dla kierowców. Pomimo to droga nie zostanie zamknięta i nadal będzie dostępna dla ruchu kołowego.

Poprzez zwężenie jezdni, możliwość przejazdu zostanie zachowana w obu kierunkach. Ta wiadomość jest pozytywna, mimo że konieczne będzie zwiększenie ostrożności podczas jazdy, a także spodziewane jest wydłużenie czasu podróży.

Oczekuje się, że prace związane z remontem dobiegną końca u schyłku trzeciego lub na początku czwartego kwartału. Wymaga to pewnej dozy cierpliwości ze strony użytkowników drogi, ale efekty będą satysfakcjonujące – poprawa bezpieczeństwa i estetyki miejsca. Prace obejmują naprawę izolacji i chodników, wymianę nawierzchni oraz instalację nowych balustrad i osłon przeciwporażeniowych.

Całe przedsięwzięcie będzie realizowane w etapach, a szczyt intensywności prac przypada na okres letni, kiedy ruch na drogach jest zdecydowanie mniejszy. Ten remont jest częścią szerszego programu dotyczącego bieżących napraw dróg publicznych.

Dodaj komentarz