Pośpiech na drodze nie popłaca – przypadek 38-letniego kierowcy z Rybnika

Chcąc chronić bezpieczeństwo mieszkańców, zwracamy się z apelem o przestrzeganie ograniczeń prędkości na drogach. Wyważona i ostrożna jazda zapewnia nie tylko bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu, ale również zmniejsza hałas w strefach zamieszkania. Tym, którzy łamią te zasady, grożą surowe kary. Właśnie tego doświadczyło ponad 20 kierowców w Gliwicach i powiecie gliwickim, w tym 38-letni mężczyzna z Rybnika, który został ukarany utratą prawa jazdy oraz pokaźnym mandatem.

Na załączonym zdjęciu widoczny jest ekran laserowego miernika prędkości, rejestrujący 91 km/h – wynik osiągnięty przez auto, którego kierowca nie stosował się do obowiązujących przepisów. Nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych – stanowi zagrożenie nie tylko dla samego kierowcy i jego pasażerów, ale również dla innych uczestników ruchu, a szczególnie dla osób pieszych.

Podczas prowadzenia samochodu, warto pamiętać, że oficjalne ograniczenia prędkości nie zawsze są synonimem bezpiecznej jazdy. Bezpieczna prędkość to prędkość dostosowana do aktualnych warunków, takich jak obecność pieszych czy rowerzystów, natężenie ruchu, pogoda, stan nawierzchni drogi czy własne umiejętności kierowania pojazdem.

Niewątpliwie, młodzi kierowcy w wieku 18-24 lata stanowią szczególnie narażoną na ryzyko grupę. Wysoki odsetek wypadków z udziałem młodych kierowców wynika często z braku doświadczenia, stylu życia oraz skłonności do ryzykownych zachowań – zwłaszcza wśród młodych mężczyzn. Ich decyzje często biorą się z błędnej oceny sytuacji i braku umiejętności identyfikacji potencjalnych zagrożeń.

Wiele niebezpiecznych sytuacji na drodze można by uniknąć, gdyby wszyscy kierowcy – niezależnie od wieku – myśleli o potencjalnych skutkach ryzykownej jazdy. Kluczowe jest pamiętanie, że ze wzrostem prędkości kontrola nad pojazdem staje się trudniejsza, droga hamowania wydłuża się, a czas reakcji skraca.

Przykład potwierdzający powyższe obawy zdarzył się wczoraj po 14.00 w Knurowie na ulicy Książenickiej. Mimo ograniczeń prędkości do 40 km/h, jeden z kierowców – 38-letni rybniczanin – jechał tam aż 91 km/h. Jego prawo jazdy zostało zatrzymane, a mandat, który otrzymał, wyniósł 1500 złotych oraz 13 punktów karnych.

Na koniec, policja apeluje do wszystkich kierowców o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, dostosowanie prędkości do panujących warunków, zachowanie ostrożności podczas zbliżania się do przejść dla pieszych i odpowiednie zredukowanie prędkości w celu uniknięcia stworzenia zagrożenia dla pieszych.

Dodaj komentarz