Gliwickie zajęcia sportowe dla dzieci organizowane przez Klub Sportowy Fast Swim – ruszamy w marcu!

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w sportowych zajęciach przeznaczonych dla dzieci, które odbędą się w Gliwicach. Organizatorem jest Klub Sportowy Fast Swim, który troszczy się o to, aby najmłodsze pokolenie miało zdrowe podstawy do dalszego rozwoju. Szczegółowe daty pierwszych spotkań przedstawiają się następująco:
– Pierwsza opcja: 5.03.2024, z możliwością wyboru godziny: 17:00 lub 17:45.
– Druga opcja: 7.03.2024, z możliwością wyboru godziny: 16:30 lub 17:15.

Spotkania odbywają się w Hali Sportowej znajdującej się przy ulicy Sikorskiego 130 w Gliwicach.

W ramach oferty proponujemy trzy typy zajęć dostosowanych do wieku i możliwości dzieci. Pierwsze z nich to Zajęcia Ogólnorozwojowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat. W trakcie tych zajęć prowadzący skupią się na wszechstronnym rozwoju najmłodszych, poprzez różnego rodzaju zabawy ruchowe pomagające w rozwijaniu koordynacji, równowagi i ogólnej sprawności fizycznej. To doskonały początek przygody z aktywnością sportową, który jednocześnie pomaga w budowaniu umiejętności społecznych i motorycznych.

Drugim typem są Zajęcia Sportowe dedykowane dla dzieci w wieku 7-10 lat. W trakcie tych zajęć skupią się na konkretnych dyscyplinach sportowych, biorąc pod uwagę wiek i możliwości uczestników. Pozwalają one dzieciom nauczyć się podstaw technik sportowych, pracy w zespole oraz zdrowej rywalizacji poprzez formę zabawy i treningu.

Ostatnim typem są Treningi Sportowe dla dzieci w wieku 10-12 lat. Te zajęcia kierowane są ku bardziej zaawansowanym aspektom wybranych dyscyplin sportowych. Dzieci w tym wieku uczestniczą w intensywniejszych treningach rozwijających ich umiejętności techniczne, taktyczne oraz kondycję fizyczną, przygotowując je do dalszej drogi w świecie sportu.

Dodaj komentarz