Zaangażowanie gliwickiej policji w edukację młodzieży podczas ferii zimowych na rzecz bezpieczeństwa

Podczas trwania ferii zimowych, funkcjonariusze Policji w Gliwicach nie pozostawiają dzieci i młodzieży bez nadzoru. W ramach akcji profilaktycznej o nazwie „Bezpieczne Ferie”, przeprowadzili serię spotkań edukacyjnych dla uczniów szkół biorących udział w półkoloniach oraz warsztatach. Celem tej inicjatywy jest nie tylko kształtowanie świadomości związanej z bezpieczeństwem, ale również mobilizacja społeczności lokalnej do aktywnego udziału w tym procesie, zwłaszcza podczas okresu przerwy szkolnej.

Głównymi koordynatorami tych spotkań są profilaktycy z Wydziału Prewencji, jednak mocno zaangażowani są w nie także dzielnicowi z poszczególnych komisariatów. Mają oni za zadanie nawiązać dialog z młodzieżą i omówić potencjalne zagrożenia, które mogą na nich czyhać. Priorytetowym tematem podejmowanym podczas tych rozmów jest bezpieczeństwo w świecie cyfrowym.

Internet stanowi istotny element codziennego życia, szczególnie dla młodych ludzi. Stąd też niesie za sobą wiele zagrożeń, o których niezbędne jest rozmawiać. Uczestniczący w spotkaniach starsi uczniowie dowiadują się, jakie mogą być konsekwencje komentarzy czy wiadomości publikowanych online. Omówiono również kwestię różnicy między konstruktywną krytyką a hejtem. Dzięki temu młodzież zyskuje głębsze zrozumienie internetowej rzeczywistości i uczy się odpowiednich zachowań w sieci.

W związku z licznymi przypadkami potrąceń na drogach, policjanci podkreślają znaczenie bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, apelując o ostrożność i ograniczone zaufanie do kierowców. Takie praktyczne wskazówki mają na celu zmniejszenie ryzyka związanego z ruchem drogowym i podniesienie świadomości bezpieczeństwa wśród młodszych osób.

Jednakże, akcja „Bezpieczne Ferie” nie kończy się wyłącznie na edukacji w murach szkolnych. Policjanci nadzorują również autokary przemierzające teren miasta oraz prowadzą kampanie informacyjne w centrach przesiadkowych. Na przykład, dzielnicowi z II komisariatu rozdawali ulotki i rozwieszali plakaty w gliwickim centrum przesiadkowym, dostarczając praktycznych porad podróżnym.

Wszystkie podjęte działania są elementem szeroko zakrojonej strategii mającej na celu promocję bezpieczeństwa w społeczności lokalnej. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy oraz aktywnemu udziałowi społeczności, „Bezpieczne Ferie” nie tylko edukują, ale również umacniają więzi społeczne i budują zaufanie pomiędzy młodzieżą a Policją. Pokazuje to, że bezpieczeństwo jest wspólnym priorytetem, który łączy wszystkich uczestników – zwłaszcza podczas okresu wolnego od nauki i podróży.

Dodaj komentarz