„Podróż ku doświadczeniu z młodym kierowcą" – kampania profilaktyczna policji w bytomskim Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych

Akcja profilaktyczna o nazwie „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie” została przeprowadzona przez Policję z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Bytomiu. Miejscem realizacji kampanii był Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu, gdzie funkcjonariusze przekazywali młodym i aspirującym do tej roli kierowcom wiedzę na temat zasad bezpiecznej jazdy oraz omawiali najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych.

Funkcjonariusze drogówki z Bytomia spotkali się z młodymi osobami posiadającymi prawo jazdy, jak również z tymi, którzy planują je zdobyć w niedalekiej przyszłości. Uświadamiali ich o potencjalnych zagrożeniach, które mogą napotkać na drodze, a także tych, które sami mogą spowodować jako uczestnicy ruchu drogowego. To spotkanie edukacyjne było częścią szerszej inicjatywy pod nazwą „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”, zorganizowanej przez Policję, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach oraz dyrekcję Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy placu Sobieskiego w Bytomiu. Istotny wkład w organizację wydarzenia miała również Pani Aleksandra Dziaduszek.

Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji na temat bezpieczeństwa i ogólnych zasad obowiązujących na drogach, w tym także najnowszych zmian w przepisach. Policjanci skupili się szczególnie na wykroczeniach, które są najczęściej popełniane przez młodych kierowców, takich jak przekraczanie dozwolonej prędkości czy nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

Następnie przyszła kolej na część praktyczną, która obejmowała naukę udzielania pierwszej pomocy za pomocą fantomu. Pod okiem policjanta – ratownika medycznego, uczniowie mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności w tym zakresie.

Ponadto, funkcjonariusze przygotowali symulację wypadku drogowego z rannym fantomem, któremu uczestnicy akcji musieli udzielić pomocy. Przyszli i młodzi kierowcy mogli również zaobserwować skutki uderzenia samochodu w przeszkodę na specjalnym symulatorze zderzeń oraz sprawdzić swoje umiejętności na symulatorze czasu reakcji.

Na zakończenie wydarzenia, najbardziej zaangażowani uczestnicy otrzymali nagrody, a wszyscy obecni mogli cieszyć się nowymi elementami odblaskowymi.

Dodaj komentarz