Charakterystyka energetyczna obiektów mieszkalnych

Czasy, w których obecnie żyjemy, wymuszają na nas wiele zmian. Ma to szczególne odbicie w kwestii środowiska naturalnego. Działania podejmowane przez różnego rodzaju instytucje mają na celu zmniejszenie destrukcyjnego wpływu człowieka na klimat. Jednym z takich ruchów jest ograniczenie zużycia energii przez gospodarstwa domowe za pomocą dostosowanej charakterystyki energetycznej obiektów mieszkalnych. Co kryje się za tym pojęciem? Sprawdźmy!

Charakterystyka energetyczna obiektów mieszkalnych – co niesie ze sobą to określenie?

Charakterystyka energetyczna obiektów mieszkalnych to nic innego jak swego rodzaju określenie wydajności budynków. Jej celem jest propagowanie nowoczesnego budownictwa z zachowaniem jak najlepszej efektywności energetycznej danego obiektu. Obecnie stawiane konstrukcje muszą uzyskać stosowne świadectwo, czyli specjalny dokument jasno określający zapotrzebowanie danego budynku na energię. Certyfikat, o jakim mowa, uwzględnia w sobie takie rzeczy jak ogrzewanie obiektu i wody oraz np. wentylacja. W przypadku budynków użyteczności publicznej określa się jeszcze kwestię klimatyzacji i oświetlenia. Końcowa ocena charakterystyki energetycznej obiektów mieszkalnych uzależniona będzie od wielu innych czynników. W tym gronie znajdują się m.in. grubość ścian budynku, jego lokalizacja, a także rodzaj oraz technologia wykorzystywana do ogrzewania. Szczegółowe informacje odnośnie do charakterystyki energetycznej obiektów mieszkalnych można znaleźć tutaj: https://www.eran.com.pl/charakterystyka-energetyczna-budynku/.

Czy istnieją zapisy prawne regulujące kwestię certyfikatów energetycznych?

Charakterystyka energetyczna obiektów mieszkalnych regulowana jest za pomocą prawa. Wraz z implementacją unijnych zapisów do polskiego prawodawstwa, każdy budynek od końca kwietnia 2023 roku musi mieć certyfikat energetyczny. Takie świadectwo jest konieczne przy sprzedaży, najmie lub też podczas oddawania obiektu do użytkowania. Certyfikat wydawany jest na podstawie przeprowadzonego audytu i otrzymuje się go na podstawie odpowiedniej dokumentacji budynku lub też poprzez bezpośrednie badanie jego stanu. W przypadku braku takiego świadectwa można narazić się na wysokie kary pieniężne. Aby dowiedzieć się więcej temat charakterystyki energetycznej obiektów mieszkalnych, warto odwiedzić stronę www.eran.com.pl.

Dodaj komentarz