Politechnika Śląska i JSW Szkolenie i Górnictwo współpracują przy uruchomieniu unikalnych studiów podyplomowych

Na mocy porozumienia pomiędzy Politechniką Śląską a spółką JSW Szkolenie i Górnictwo, znanej między innymi z kształcenia pracowników dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów podyplomowych. Specjalność ta będzie skupiać się na zagadnieniach związanych z transformacją terenów zdegradowanych przez przemysł.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez JSW, celem nowo powstałego kierunku o nazwie „Transformacja Technologiczno-Przyrodnicza Terenów Przekształconych” jest wykształcenie specjalistów zdolnych do maksymalnego wykorzystania potencjału przyrodniczego w zarządzaniu obszarami poprzemysłowymi. Edukacja ta ma miejsce na Wydziale Górnictwa, Inżynierii, Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej.

Piotr Pyzik, wiceminister aktywów państwowych, podczas ceremonii podpisania umowy, podkreślił kluczową rolę tego wydziału w nadchodzącej transformacji cywilizacyjnej. Wyraził również swoje oczekiwania wobec przyszłych absolwentów, podkreślając, że tylko ci, którzy zrozumieją procesy transformacji, będą mogli je skutecznie regulować, projektować i planować.

Prezes JSW Szkolenie i Górnictwo, Gabriel Cyrulik, zapewnił, że jego firma jest dobrze przygotowana do podejmowania zadań edukacyjnych. Wyraził entuzjazm do otwarcia nowych kierunków studiów, które będą służyć nie tylko pracownikom JSW, ale i społeczeństwu. Zadeklarował także gotowość do przeprowadzenia rekrutacji na nowy kierunek.

Profesor Gabriela Woźniak z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podkreśliła zalety nowego profilu studiów. Wśród nich wymieniła dostarczanie wiedzy na temat wpływu działalności górniczej na środowisko przyrodnicze oraz jak minimalizować te wpływy i wykorzystywać naturalne procesy do zagospodarowania terenów poprzemysłowych.

Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała, że uruchomienie kierunku „Transformacja Technologiczno-Przyrodnicza Terenów Przekształconych” to kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju regionu, a także przygotowanie nowych pokoleń do przemysłowych i ekologicznych wyzwań.

Dodaj komentarz